دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان کیست

54

دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان

کنکور دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان برگزار شد.

این کنکور که مشابه مسابقات انتخاب دختر شایسته است، شرکت کننده های متعددی داشت.

والدیسلاو وادنف، عکس هایی از این مراسم گرفته و در خبرگزاری اسپوتنیک منتشر کرده است.

گزیده ای این این گزارش تصویری را ببینید.

دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان
دختر شایسته سال ۲۰۱۸ قزاقستان

منبع : iranart.ir

نظرات بسته شده است.