مرور دسته بندی ها

آرایش صورت

آرایش صورت یکی از ستون های اصلی زیبایی است درست است که تنها معیار زیبایی ، فقط صورت نیست اما چهره ما عمیق ترین بخش وجودی ما است . چهره اولین چیزی است که در ارتباطات رو در رو مورد توجه قرار میگیرد و چشم ها نیز دزوازه این ارتباطات هستند . بنابراین آرایش صورت نوعی هنر است که با توچه به معیارهای زیادی بایستی با هوشیاری انجام گیرد در غیر اینصورت با اجرای آرایش نادرست به جای آنکه فرد زیباتر ظاهر شود ممکن است عبوس ، غمگین ،کهنسال و یا حتی موجب شکسته شدن اعتماد به نفس یا به سخره گرفتن او شود. برای انجام آرایش مناسب و ایده آل نیازی نیست هر روز به سالن زیبایی مراجعه نمایید بلکه با فراگرفتن روش ها ، نکنته ها و آموزش های آرایشی صحیح و به روز به صورت غیر حضوری و در منزل خود از طریق متدهای آنلاین (همانند مطالب آموزشی و ویدئوهای مجله خبری موفری)می توانید حداقل زیبایی را بر روی چهره خود اعمال نمایید.